ประกาศ เปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชมรมช่างเกาะสมุยครั้งที่ 6

เปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชมรมช่างเกาะสมุยครั้งที่ 6 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 27 ตุลาคม 2561 โดยจะเริ่มเปิดสนามในวันที่ 9 พย. 61 เปิดรับทั้งหมด...
Read More

ประกาศ…ชมรมช่างเปิดรับสมัครสมาชิกสำหรับเดือนตุลาคม

ประกาศ...ชมรมช่างเปิดรับสมัครสมาชิกสำหรับเดือนตุลาคมที่จะมาถึง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. สมาชิกรายบุคคล คือ ช่างตามสถานประกอบการทั่วไป เช่น...
Read More

เกี่ยวกับสมาชิก

สมาชิกชมรมฯ มี 3 ประเภท ดังนี้ 1.สมาชิกสามัญ สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้บริหารงานในฝ่ายช่าง ในโรงแรม, โรงพยาบาล, ศูนย์การค้า, อพาร์ตเม้นท์และอื่นๆ...
Read More

คณะกรรมการ

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 1 นายนพดล คำแก้ว  (ประธานชมรม) 2 นายสุรศักดิ์ กุลศรี (รองประธาน) 3 นายอิทธิพล ทิพย์รองพล (รองประธาน) 4  นายศุภชัย...
Read More

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา ชมรมฯ เป็นการรวมกลุ่มของหัวหน้างานฝ่ายช่างของเกาะ สมุย โดยมีการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มสมาชิกก่อตั้ง ...
Read More
Top