ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา ชมรมฯ เป็นการรวมกลุ่มของหัวหน้างานฝ่ายช่างของเกาะ สมุย โดยมีการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มสมาชิกก่อตั้ง ...
Read More
Top