ประกาศ…ชมรมช่างเปิดรับสมัครสมาชิกสำหรับเดือนตุลาคม

ประกาศ...ชมรมช่างเปิดรับสมัครสมาชิกสำหรับเดือนตุลาคมที่จะมาถึง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. สมาชิกรายบุคคล คือ ช่างตามสถานประกอบการทั่วไป เช่น...
Read More

เกี่ยวกับสมาชิก

สมาชิกชมรมฯ มี 3 ประเภท ดังนี้ 1.สมาชิกสามัญ สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้บริหารงานในฝ่ายช่าง ในโรงแรม, โรงพยาบาล, ศูนย์การค้า, อพาร์ตเม้นท์และอื่นๆ...
Read More
Top