เกี่ยวกับสมาชิก

สมาชิกชมรมฯ มี 3 ประเภท ดังนี้ 1.สมาชิกสามัญ สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้บริหารงานในฝ่ายช่าง ในโรงแรม, โรงพยาบาล, ศูนย์การค้า, อพาร์ตเม้นท์และอื่นๆ...
Read More
Top